Go_back
Spotkanie informacyjne

Dnia 05.04.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie odbyło się spotkanie informacyjne prowadzone przez Lokalna Grupę Działania "Brama Mazurskiej Krainy" w związku z planowanym naborem wniosków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Podczas spotkania można było się zapoznać z planowanym przedsięwzięciami, które zostaną dofinansowane w bieżącym okresie programowania (podejmowanie działalności gospodarczej STRAT-UP, rozwijanie działalności gospodarczej, inkubator przetwórstwa lokalnego, zachowanie dziedzictwa lokalnego). Omówione zostały poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.Komentarze: