Go_back
PESPERKTYWY

W Gminie Świętajno w miejscowości Jerutki odbywają się niezwykłe półkolonie teatralne. Uczestnicy z Powiatu Szczycieńskiego mają okazję poznać różne formy artystyczne jak teatr, performans, taniec, tekst, fotografię i video. A czuwa nad nimi wykwalifikowana kadra osób związanych z teatrem, tańcem, filmem. Zajęcia prowadzone są w Fundacji Kreolia Kraina Kreatywności w ramach Lata w tatrze programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszyńskiego finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr, to sztuka, która pozwala nie tylko zostać na chwilę kimś innym, ale tez lepiej zrozumieć to, kim jest się naprawdę. Umiejętności aktorskie są w codziennym życiu niezastąpione właściwie w każdej sytuacji i przydają się niezależnie od wybranego zawodu. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci to niezwykle ważny element edukacji, a teatr, jego magia i połączenie wszystkich dziedzin artystycznych w jednym miejscu, daje ku temu doskonałe narzędzia.
Podczas twórczych spotkań dzieci i młodzież uczestniczący w zajęciach stymulują procesy intelektualne poprzez zapamiętywanie roli (tekstu), układów tanecznych i ruchowych, a także zdolności analizy i interpretacji utworów literackich. Doskonalą także grę aktorską, jako umiejętność „wchodzenia w rolę”, pracują z żywym słowem, ćwiczą dykcję, emisję głosu, budują choreografię, ruch sceniczny, operują kostiumem i rekwizytem.
Kreatywnym działaniom aktorskim oraz ruchowym i tanecznym stale towarzyszy muzyka. Jej różnorodność oraz tematyka ściśle związane są z rodzajem zajęć oraz realizowanym spektaklem teatralnym. W ramach zajęć tanecznych zapoznają się z różnorodnymi technikami i stylami Stały kontakt dzieci i młodzieży z wartościami jakie niosą z sobą kompozycje muzyczne w sposób znaczący wpływa na rozbudzanie wrażliwości muzycznej, stymulowanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, tempa, dynamiki oraz rozumienie klimatu i umiejętność interpretacji ruchowej utworów muzycznych.
Realizując kolejne zadania taneczne i ruchowe młodzi twórcy lepiej rozumieją konieczność pracy nad techniką tańca, koordynacją ruchową, świadomością transformacji ruchu w przestrzeni. Rozwijają poczucie estetyki i harmonii wykonywanych elementów, kroków, czy figur tanecznych, ich właściwej synchronizacji, ekspresji, dynamiki oraz ogólnego wyrazu artystycznego kompozycji choreograficznych, inspirowanych fabułą realizowanego spektaklu teatralnego.

Uczestniczkami i uczestnikami Lata w teatrze w Jerutkach będzie młodzież z powiatu szczycieńskiego w wieku 13-18 lat. Młodzi ludzie poddadzą refleksji i artystycznej pracy badawczej ważne dla nich tematy dorastania / wkraczania w dorosłość oraz związane z tym okresem zmiany.
Przez różne formy artystyczne – teatr, performans, taniec, tekst, fotografię i video – młodzi ludzie poszukają różnych sposobów patrzenia na ich codzienność i przekształcenia, którym ona podlega. Świat mazurskiej przyrody będzie inspiracją do obserwacji zmian i odkrywania sposobów radzenia sobie z nimi.
Będziemy doświadczać siebie, partnerów a także przestrzeni, lasu, łąki oraz jeziora przez wykorzystanie różnych zmysłów. Będziemy tańczyć i pracować z oddechem. Będziemy improwizować sytuacje, wyrażać różne stany, tworzyć wypowiedzi, szukać swojego głosu. Skorzystamy z fotografii i video oraz zestawimy je z żywym działającym performerem. Zakończymy performansem stworzonym przez bogatszych o nowe perspektywy młodych twórców i twórczynie.

Prowadzący warsztaty:
Hanna Jurczak
Jest tancerką, aktorką, psychoterapeutką. Tańczy kontakt improwizację i taniec improwizowany od dziesięciu lat. Współtworzy środowisko kontakt improwizacji ucząc oraz prowadząc laboratoria improwizacji. Pracuje w projektach performatywnych: Fundacja Sztuka Ciała, Fundacja Artystyczna PERFORM, chór eksperymentalny Gre Badanie, wykorzystując również śpiew intuicyjny. Tworzy spotkania warsztatowe dla różnych grup odbiorców. Interesuje ją rozwijanie umiejętności kontaktu pozawerbalnego, świadomości ciała, ruchu a przez to rozwijanie intuicji i lepszego kontaktu ze sobą.

Maria Kwiatek
Jest edukatorką teatralną, stypendystką programu Leonardo da Vinci na Uniwersytecie w Winchester, gdzie skończyła Media & Theatre for Development. Teatr od dziecka jest jej pasją , którą stara się zarażać innych. Prowadzi warsztaty dramowo-teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce i za granicą. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury, robiąc warsztaty i spektakle z młodzieżą. Projekt, który realizowała w 2017r. Teatrze Polskim, otrzymał 1. miejsce Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.

Adam Gąsecki
Aktor teatralny, który ma na koncie trzydzieści ról (w różnych nurtach teatru: dramatycznym, fizycznym, zaangażowanym społecznie –Sztuka Ciała, Teatr Studyjny, Drama Way). Jest animatorem kultury specjalizującym się w działaniach teatralnych. Pracuje z ludźmi z różnych pokoleń i środowisk, związany z Fundacją Drama Way. Tworzy i prowadzi warsztaty: od eksploracji tematów przez improwizacje, doświadczanie, ruch, aktorstwo po tworzenie z grupami scenariuszy i reżyserię wydarzeń finałowych. Jest autorem artykułów nt. pracy teatrem zaangażowanym. Przekonany, że teatr jest miejscem spotkania, przemiany, doświadczania, azylem.

Marcin Idźkowski
Fotograf filmowiec z wieloletnim doświadczeniem, laureat licznych polskich i międzynarodowych konkursów fotograficznych, animator kultury, instruktor edukacji pozaformalnej, założyciel i Prezes Fundacji Czwarty Wymiar specjalizującej się w przedsięwzięciach kulturalno – społecznych. 2014 roku ukończył kurs Teatru ze Społecznością w ramach projektu Teatr Codzienny. Stały współpracownik licznych organizacji i instytucji przy produkcji filmów, wystaw i sesji zdjęciowych.Komentarze: